Tin tức

Tính hiệu quả và nguyên lý làm việc của bê tông dự ứng lực
Bê tông dự ứng lực hay bê tông ứng suất trước là dạng cấu kiện bê tông cốt thép đặc biệt được nghiên cứu từ thế kỷ 19. Bê tông dự ứng lực sử dụng cáp thép cường độ cao để chịu kéo thay thế 1 phần cốt thép trong kết cấu mang lại hiệu quả vượt trội về công năng và tính kinh tế cho các công trình xây dựng dân dung, công nghiệp, cầu đường...