Việt Thanh thiết kế và triển khai thi công hệ thống dự ứng lực dự án nhà máy NINGBO CHANGYA Giai đoạn 4

  • 30/11/2023
  • /
  • Admin
  • /
  • Tin dự án

Việt Thanh khẳng định năng lực, giá trị chất lượng thương hiệu và ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tiếp tục đảm nhận vai trò “Thiết kế kết cấu dầm sàn và thi công hệ thống dự ứng lực” tại dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa NingBo ChangYa - Giai đoạn 4 tại Khu Công Nghiệp Thành Thành Công – Trảng Bàng – Tây Ninh. Là một trong số những dự án Công Nghiệp quy mô lớn nhất nước với diện tích 14 hecta.

Việt Thanh tự tin đồng hành các đơn vị tham gia dự án đưa dự án về đích an toàn, chất lượng và đúng tiến độ như đã cam kết.

Xem thêm: 

VIỆT THANH TRÚNG THẦU LIÊN TIẾP 2 DỰ ÁN CÓ QUY MÔ LỚN