Việt Thanh thiết kế và triển khai thi công hệ thống dự ứng lực dự án Nhà máy Han Chang Việt Nam.

  • 01/08/2023
  • /
  • Admin
  • /
  • Tin dự án

Sau một loạt các dự án nhà máy, nhà xưởng mà Việt Thanh đã thiết kế và thi công lắp đặt cáp dự ứng lực đang đi vào giai đoạn hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng tại chuỗi các KCN thuộc khu vực Bình Dương. Việt Thanh vừa tiếp tục được khách hàng tín nhiệm và giao phần việc: "Thiết kế kết cấu và thi công lắp đặt hệ thống dự ứng lực” của dự án Nhà xưởng Công ty TNHH Đầu tư Han Chang Việt Nam tại KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Đây là dự án Việt Thanh đã đề xuất phương án thiết kế dầm sàn dự ứng lực thay thế cho phương án thiết kế trước đó. Với bước nhịp phổ biến 10m cho tải trọng trung bình 500kg/m2 , Phương án dầm sàn dự ứng lực đã hoàn toàn thuyết phục được khách hàng bởi sự hiệu quả rõ rệt cho khối nhà xưởng hơn 10.000 m2 này.

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn triển khai thi công và dự kiến hoàn thành phần kết cấu vào tháng 10 năm 2023.

Xem thêm: 

VIỆT THANH TRÚNG THẦU LIÊN TIẾP 2 DỰ ÁN CÓ QUY MÔ LỚN