Trụ sở Ngân hàng HD Bank

  • Dịch vụ: Post Tesioning (E&C)
  • Công năng: Dự án dân dụng
Dự án tòa nhà HD Bank
Dự án tòa nhà HD Bank
Dự án tòa nhà HD Bank
Dự án tòa nhà HD Bank
Dự án tòa nhà HD Bank
Dự án tòa nhà HD Bank
Dự án tòa nhà HD Bank
Dự án tòa nhà HD Bank

Thông tin đối tác

HD Bank

Thông tin dự án

Tên dự án: Trụ sở Ngân hàng HD Bank

Địa chỉ: Lô T2-1,5, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HD Bank)

Tư vấn thiết kế: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương ACM

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương (Indochina)

Nhà thầu DUL: Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Việt Thanh

Hạng mục: Triển khai bản vẽ, cung cấp vật tư và thi công Cáp dự ứng lực

Quy mô dự án

Tổng diện tích: 25,000m2

Tổng số tầng: 14 tầng

Cấu kiện đặc biệt: Dầm chuyển sàn tầng 4