Republic Plaza Cộng Hòa

  • Dịch vụ: Post Tesioning (E&C)
  • Công năng: Dự án dân dụng
Republic Plaza Cộng Hòa
Republic Plaza Cộng Hòa
Republic Plaza Cộng Hòa
Republic Plaza Cộng Hòa
Republic Plaza Cộng Hòa
Republic Plaza Cộng Hòa
Republic Plaza Cộng Hòa
Republic Plaza Cộng Hòa

Thông tin đối tác

Kim Qui
Holiday Inn
Surbana
Inconss

Thông tin dự án

Tên dự án: Republic Plaza Cộng Hòa

Địa chỉ: 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Cục hậu cần, Tổng cục hậu cần- Bộ Quốc Phòng

Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Kiến trúc Tư vấn Quản lý Đông Dương

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây dựng Kim Qui

Nhân sự điều hành dự án: Ông Nguyễn Ngọc Bộ- Giám đốc dự án

Quy mô dự án

Tổng diện tích: 50,000m2

Tổng số tầng: 02 Block cao 15 tầng

THÔNG TIN THÊM

Dự án có cấu kiện đặc biệt: Dầm chuyển tầng 4 đỡ 12 tầng