Cập nhật tiến độ Dự án Nhà Xưởng Tân Thuận

  • 28/04/2021
  • /
  • Admin
  • /
  • Tin tức

Trong giai đoạn các Doanh Nghiệp xây dựng gặp nhiều khó khăn vì thị trường vật liệu tăng giá mạnh thì Việt Thanh vẫn nỗ lực và hoàn thành kế hoạch các dự án đang triển khai.

BCH/CT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Việt Thanh tại dự án Nhà Xưởng Tân Thuận vẫn đáp ứng tiến độ và chất lượng như tiêu chí ban đầu đặt ra, đảm bảo mục tiêu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Hiện tại Dự án đã đi qua gần nửa chặng đường và hứa hẹn sẽ thành công như mong đợi.

(Cập nhật một số hình ảnh tại dự án)

  

 

 


Xem thêm:

VIỆT THANH TRIỂN KHAI THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH PACIFIC TEXTILE - KCN VIỆT HƯƠNG 2