DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY BÚT BI THIÊN LONG

  • Dịch vụ: Post Tesioning (E&C)
  • Công năng: Dự án

Thông tin đối tác

SQC CONSTRUCTIONS

Thông tin dự án

Tên dự án: DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY BÚT BI THIÊN LONG

Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiên Long Long Thành

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SQC

Nhà thầu DUL: Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Việt Thanh

Quy mô dự án

Tổng số tầng: 06 Tầng