Nhà Thi Đấu Đại Học Tôn Đức Thắng

  • Dịch vụ: Post Tesioning (E&C)
  • Công năng: Dự án khác
Nhà Thi Đấu Đại Học Tôn Đức Thắng
Nhà Thi Đấu Đại Học Tôn Đức Thắng
Nhà Thi Đấu Đại Học Tôn Đức Thắng
Nhà Thi Đấu Đại Học Tôn Đức Thắng
Nhà Thi Đấu Đại Học Tôn Đức Thắng
Nhà Thi Đấu Đại Học Tôn Đức Thắng

Thông tin đối tác

TDT
Kim Qui

Thông tin dự án

Tên dự án: Nhà Thi Đấu Đại Học Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Đại Học Tôn Đức Thắng

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây dựng Kim Qui

Nhân sự điều hành dự án: Ông Nguyễn Ngọc Bộ- Giám đốc dự án

Quy mô dự án

Tổng diện tích: 10.000m2

Tổng số tầng: 03 tầng

THÔNG TIN THÊMDự án có cấu kiện đặc biệt: Dầm vượt nhịp lớn tầng 3