Nhà xưởng New Apparel Far Eastern- NAFE

  • Dịch vụ: Cung ứng vật tư và thi công cáp dự ứng lực
  • Công năng: Dự án công nghiệp
Phối cảnh nhà máy NAFE
Thi công cáp dự ứng lực nhà máy NAFE
	Thi công cáp dự ứng lực nhà máy NAFE
Phối cảnh nhà máy NAFE
Thi công cáp dự ứng lực nhà máy NAFE
	Thi công cáp dự ứng lực nhà máy NAFE

Thông tin đối tác

Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)
Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2- ACSC

Thông tin dự án

Tên dự án: Nhà xưởng New Apparel Far Eastern- NAFE

Địa chỉ: Đường D5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2- ACSC

Nhà thầu DUL: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Việt Thanh

Hạng mục: Cung ứng vật tư và thi công cáp dự ứng lực

Quy mô dự án

Tổng diện tích: 35.000m2

Tổng số tầng: 3 tầng