Nhà xưởng kết hợp nhà kho Lô VA.04a - KCX Tân Thuận

  • Dịch vụ: Post Tesioning (E&C)
  • Công năng: Dự án công nghiệp

Thông tin đối tác

Công ty TNHH Tân Thuận
Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Công Nghiệp và Dân Dụng (IDCo)
CÔNG TY TNHH TM XD SX HOÀNG HÀ

Thông tin dự án

Tên dự án: Nhà xưởng kết hợp nhà kho Lô VA.04a - KCX Tân Thuận

Địa chỉ: Lô Va.04a, Đường 24, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân Thuận

Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Công Nghiệp và Dân Dụng (IDCo)

Nhà thầu DUL: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Việt Thanh

Hạng mục: Thiết kế kết cấu, cung ứng và thi công cáp dự ứng lực

Quy mô dự án

Tổng diện tích: 12.000 m2

Tổng số tầng: 02 tầng