Nhà máy Công ty Lập Thịnh

  • Dịch vụ: Post Tesioning (E&C)
  • Công năng: Dự án công nghiệp
Nhà máy Công ty Lập Thịnh
Nhà máy Công ty Lập Thịnh
Nhà máy Công ty Lập Thịnh
Nhà máy Công ty Lập Thịnh
Nhà máy Công ty Lập Thịnh
Nhà máy Công ty Lập Thịnh

Thông tin đối tác

DL
Cheng Ho

Thông tin dự án

Tên dự án: Nhà máy Công ty Lập Thịnh

Địa chỉ: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao Bì Lập Thịnh

Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực

Nhà thầu DUL: Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Việt Thanh

Hạng mục: Thiết kế kết cấu, cung ứng và thi công cáp dự ứng lực

Quy mô dự án

Tổng diện tích: 25,000m2

Tổng số tầng: 03 tầng